Korzyści płynące z przystąpienia do stowarzyszenia:

  • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach i seminariach organizowanych przez PFRN i Stowarzyszenia regionalne- nasi uczestnicy korzystają z szeregu bonifikat w opłatach, wypełniając obowiązek ustawicznego szkolenia licencjonowanych pośredników,
  • bonifikaty w opłatach za uczestnictwo w Kongresach PFRN,
  • integracja środowiska,
  • dostęp do informacji dotyczących naszego zawodu,
  • możliwość nawiązania kontaktów zawodowych,
  • podnoszenie standardu obsługi klienta,
  • nieodpłatny adres internetowy na domenie SPONWP
  • możliwość korzystania z domeny www.fagora.pl
Nasz adres www: www.sponwp.pl      Nasz email: zarzad@sponwp.pl